Czym jest HIPOTERAPIA ?

 

      HIPOTERAPIA to wieloprofilowa rehabilitacja, mają ce na celu przywracanie zdrowia i sprawności fizycznej przy pomocy konia.

 

  Jest to świetna  terapia łącząca elementy fizjoterapii, socjalizacji i edukacji.

          Podczas zajęć koń zmienia się w bardzo precyzyjny stymulator ruchu, dzięki któremu siedzący na jego grzbiecie pacjent otrzymuje wiele sygnałów oraz bodźców wprawiających jego ciało w ruch. Wtedy to miednica, tułów i obręcz barkowa poruszają się zgodnie z fizjologicznym wzorcem ludzkiego chodu, co dla osób niepełnosprawnych nie możliwe do osiągnięcia w innych terapiach.

 

 

 

Unikalność tej metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym

i społecznym.

 

HIPOTERAPIA jest terapią przyjazną "bez bólu" a nawet można ją zaliczyć do terapii z uśmiechem. Daje szerokie spektrum działania, nie możliwe do osiągnięcia innymi sposobami.

Dzięki hipoterapii m. in. koordynowany jest w mózgu prawidłowy wzorzec ruchu miednicy podczas chodu, normalizowane napięcie mięśniowe, doskonała równowaga, koordynacja, orientacja w przestrzeni, poczucie rytmu jak i oraz redukuje skutki zaburzeń emocjonalnych.

Hipoterapia jest terapią przyjazną, ,,bez bólu”, a nawet można ją zaliczyć do terapii z uśmiechem. Daje szerokie spektrum działania, niemożliwe do osiągnięcia innymi sposobami.

 

Działanie lecznicze hipoterapii:

 • korygowanie postawy ciała;

 • regulacja napięcia mięśniowego;

 • kontakt z przyrodą, działanie motywacyjne;

 • doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu;

 • stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego;

 • zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych;

 • rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.

 • pobudzenie zmysłów;

 • wzmocnienie odporności;

 • zwiększenie wydolności organizmu;

 • kształtowanie poczucia własnej odrębności;

 • zwiększenie możliwości koncentracji uwagi;

 • rozwijanie samodzielności;

 • zwiększenie możliwości lokomocyjnych.

Hipoterapeuta pełni rolę asekurującą, zapewniając bezpieczeństwo oraz rolę przewodnika w kontakcie ze zwierzęciem.

 • wspomaga rozwój psychofizyczny
 • generuje bodźce równoważne
 • przywraca zaburzoną oś symetrii grzbietu 
 • zwiększa możliwości lokomocyjne
 • usprawnia pracę organów wewnętrznych
 • pomaga w eliminowaniu patologicznych odruchów
 • relaksuje i uspokaja 
 • stymuluje prawidłowy chód 
 • wyrównuje napięcie mięśniowe
 • uczy i wzmacnia poczucie własnej wartości 

 

 

 

Dla kogo  hipoterapia

będzie pomocna

Z hipoterapii może skorzystać każdy, jednak szczególnie będzie ona pomocna dla osób :

 

 • z nieprawidłową postawą sylwetki  
 • choroby i zespoły neurologiczne np. mózgowe porażenie dziecięce
 • choroby mięśni np. stwardnienie rozsiane, zanik mięśni
 • stany po urazach 
 • z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym
 • choroby i zaburzenia psychiczne
 • depresja, niska samoocena, wycofanie społeczne
 • autyzm i zespół Aspergera 
 • opóźnienie psychoruchowe
 • skoliozy do 20"
 • stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn 
 • zaburzenia sensoryczne
 • brak koncentracji
 • zespół Downa

 

 

Przeciwwskazania :

 • uczulenie na sierść lub zapach konia
 • niewygojone rany
 • niepohamowany lęk
 • odklejanie siatkówki, wzmożone ciśnienie śródgałkowe
 • niestabilność kręgów szyjnych
 • wodogłowie bez wszczepionej zastawki
 • brak kontroli głowy w czynnej pozycji siedzącej
 • ostre choroby infekcyjne

 


 

 

 

 

 

 

 

+ 48 536 923 993